0
Закладки

Общество. Государство. Философия

Фильтр

Сортировать по:

История тайных обществ, союзов и орденов. Георг Шустер
В наличии
Подробнее

Оценка

История тайных обществ, союзов и орденов

Георг Шустер

Оценка

Интерес к таинственному, стремление познать непознанное было присуще человеку на всем протяжении его истории. Оно обернулось появлением множества тайных союзов религиозного, этического, политического характера. Их истории, начиная с древнейших времен, и посвящена эта книга.

330 грн.

В наличии

История тайных обществ, союзов и орденов

Интерес к таинственному, стремление познать непознанное было присуще человеку на всем протяжении его истории. Оно обернулось появлением множества тайных союзов религиозного, этического, политического характера. Их истории, начиная с древнейших времен, и посвящена эта книга.

330 грн.

В наличии

Рождение трагедии, или Эллинство и пе.... Фридрих Вильгельм Ницше
В наличии
Подробнее

Оценка

Рождение трагедии, или Эллинство и пе...

Фридрих Вильгельм Ницше

Оценка

В издании представлена первая работа Ф.Ницше, написанная в 1872 году. В ней закладываются основы его оригинальной философии. Ключевая идея этой работы заключается в двойственной - аполлонической и дионисийской - природе искусства.

239 грн.

В наличии

Рождение трагедии, или Эллинство и пе...

В издании представлена первая работа Ф.Ницше, написанная в 1872 году. В ней закладываются основы его оригинальной философии. Ключевая идея этой работы заключается в двойственной - аполлонической и дионисийской - природе искусства.

239 грн.

В наличии

100 важливих подій історії України. Юрий Сорока
В наличии
Подробнее

Оценка

100 важливих подій історії України

Юрий Сорока

Оценка

 Історія України схожа на мапу, яка містить безліч білих плям. І це не простий збіг обставин, а результат цілеспрямованої державної політики. Протягом століть над тими плямами дбайливо працювали сотні різних людей, найнятих владою метрополій. Ці творці міфів і фейків зробили все для того, щоб наша історія, як і сама Україна, постала перед нащадками у світлі, вигідному для тих, хто намагався асимілювати спадок Київської Русі.  Проте час завжди розставляє все по своїх місцях. Тож у цьому виданні ми спробували зібрати події, які сформували ту Україну, котру ми знаємо зараз, і які сприятимуть її розвиткові й надалі.  Ми намагалися зосередитися на позитивних подіях української історії, умовно кажучи, на перемогах. Досить довго експлуатувався образ нашої країни як безпорадної жертви, яка постійно страждає, співає сумних пісень і не здатна протистояти зовнішньому тиску. Але заглиблення в реальну історію України доводить, що це не так. Голос минулого промовляє до нас із десятків літописів, документів та історичних розвідок. Відчайдушні герої, незламні воїни, талановиті творці, видатні політичні діячі, геніальні філософи та науковці — ось хто творив історію нашої країни. І, звичайно, треба, щоб про них та їхні досягнення дізналось якомога більше наших громадян. Ця книга є спробою об’єднати під однією обкладинкою найвагоміші моменти нашої історичної спадщини і продемонструвати, що, попри все, Україна пам’ятає своє минуле і має намір, враховуючи свій багатющий історичний досвід, будувати власне щасливе майбутнє

115 грн.

В наличии

100 важливих подій історії України
Юрий Сорока

Оценка

 Історія України схожа на мапу, яка містить безліч білих плям. І це не простий збіг обставин, а результат цілеспрямованої державної політики. Протягом століть над тими плямами дбайливо працювали сотні різних людей, найнятих владою метрополій. Ці творці міфів і фейків зробили все для того, щоб наша історія, як і сама Україна, постала перед нащадками у світлі, вигідному для тих, хто намагався асимілювати спадок Київської Русі.  Проте час завжди розставляє все по своїх місцях. Тож у цьому виданні ми спробували зібрати події, які сформували ту Україну, котру ми знаємо зараз, і які сприятимуть її розвиткові й надалі.  Ми намагалися зосередитися на позитивних подіях української історії, умовно кажучи, на перемогах. Досить довго експлуатувався образ нашої країни як безпорадної жертви, яка постійно страждає, співає сумних пісень і не здатна протистояти зовнішньому тиску. Але заглиблення в реальну історію України доводить, що це не так. Голос минулого промовляє до нас із десятків літописів, документів та історичних розвідок. Відчайдушні герої, незламні воїни, талановиті творці, видатні політичні діячі, геніальні філософи та науковці — ось хто творив історію нашої країни. І, звичайно, треба, щоб про них та їхні досягнення дізналось якомога більше наших громадян. Ця книга є спробою об’єднати під однією обкладинкою найвагоміші моменти нашої історичної спадщини і продемонструвати, що, попри все, Україна пам’ятає своє минуле і має намір, враховуючи свій багатющий історичний досвід, будувати власне щасливе майбутнє

115 грн.

В наличии

100 важных событий истории Украины. Юрий Сорока
В наличии
Подробнее

Оценка

100 важных событий истории Украины

Юрий Сорока

Оценка

 История Украины похожа на карту со множеством белых пятен. И это не совпадение, а результат целенаправленной государственной политики. На протяжении веков над этими пятнами старательно работали сот­ни разных людей, нанятых властью метрополий. Эти создатели мифов и фейков сделали все для того, чтобы наша история, как и сама Украина, предстала перед потомками в свете, выгодном для тех, кто пытался ассимилировать наследие Киевской Руси.  Однако время все расставляет по своим местам. В этом издании мы попытались собрать события, сформировавшие ту Украину, которую мы знаем сейчас, и которые будут способствовать ее развитию в дальнейшем. Довольно долго эксплуатировался образ нашей страны как беспомощной жертвы, которая постоянно страдает, поет грустные песни и не способна противостоять внешнему давлению. Но погружение в реальную историю Украины доказывает, что это не так. Голос прошлого взывает к нам из десятков летописей, документов и исторических исследований. Бесстрашные герои, несокрушимые воины, талантливые созидатели, выдающиеся политические деятели, гениальные философы и ученые — вот кто создавал историю нашей страны. И нужно, чтобы об этих людях и их достижениях узнало как можно больше наших граждан. Эта книга — попытка объединить под одной обложкой самые знаменательные моменты нашего исторического наследия и продемонстрировать: несмотря ни на что, Украина помнит свое прошлое и намерена, опираясь на свой богатейший исторический опыт, строить собственное счастливое будущее.

115 грн.

В наличии

100 важных событий истории Украины
Юрий Сорока

Оценка

 История Украины похожа на карту со множеством белых пятен. И это не совпадение, а результат целенаправленной государственной политики. На протяжении веков над этими пятнами старательно работали сот­ни разных людей, нанятых властью метрополий. Эти создатели мифов и фейков сделали все для того, чтобы наша история, как и сама Украина, предстала перед потомками в свете, выгодном для тех, кто пытался ассимилировать наследие Киевской Руси.  Однако время все расставляет по своим местам. В этом издании мы попытались собрать события, сформировавшие ту Украину, которую мы знаем сейчас, и которые будут способствовать ее развитию в дальнейшем. Довольно долго эксплуатировался образ нашей страны как беспомощной жертвы, которая постоянно страдает, поет грустные песни и не способна противостоять внешнему давлению. Но погружение в реальную историю Украины доказывает, что это не так. Голос прошлого взывает к нам из десятков летописей, документов и исторических исследований. Бесстрашные герои, несокрушимые воины, талантливые созидатели, выдающиеся политические деятели, гениальные философы и ученые — вот кто создавал историю нашей страны. И нужно, чтобы об этих людях и их достижениях узнало как можно больше наших граждан. Эта книга — попытка объединить под одной обложкой самые знаменательные моменты нашего исторического наследия и продемонстрировать: несмотря ни на что, Украина помнит свое прошлое и намерена, опираясь на свой богатейший исторический опыт, строить собственное счастливое будущее.

115 грн.

В наличии

Логическая физика. Александр Зиновьев
В наличии
Подробнее

Оценка

Логическая физика

Александр Зиновьев

Оценка

В настоящей книге, написанной выдающимся отечественным философом и логиком А.А.Зиновьевым, под логической физикой понимается раздел логики, в котором исследуется терминология, относящаяся к пространству, времени, движению, причинности и т.д. В отличие от физики и философии, в которых формулируются совокупности утверждений о пространстве, времени и движении, сфера логической физики ограничивается исключительно логическими свойствами этой терминологии и содержащих ее утверждений. Автор рассматривает термины, обозначающие пространственный и временной порядок предметов, а также понятия индивида, структуры, эмпирической связи, движения, причинности, возможности, необходимости, вероятности, закона и т.д. При этом анализируются известные парадоксы движения и эмпирических связей, устанавливается различие логических следствий из определений терминов и физических допущений, предлагаются логические исчисления, дающие обоснование некоторым идеям современной физики и философии.  Рекомендуется философам, логикам, физикам, методологам науки, студентам и аспирантам соответствующих специальностей.

251 грн.

В наличии

Логическая физика

В настоящей книге, написанной выдающимся отечественным философом и логиком А.А.Зиновьевым, под логической физикой понимается раздел логики, в котором исследуется терминология, относящаяся к пространству, времени, движению, причинности и т.д. В отличие от физики и философии, в которых формулируются совокупности утверждений о пространстве, времени и движении, сфера логической физики ограничивается исключительно логическими свойствами этой терминологии и содержащих ее утверждений. Автор рассматривает термины, обозначающие пространственный и временной порядок предметов, а также понятия индивида, структуры, эмпирической связи, движения, причинности, возможности, необходимости, вероятности, закона и т.д. При этом анализируются известные парадоксы движения и эмпирических связей, устанавливается различие логических следствий из определений терминов и физических допущений, предлагаются логические исчисления, дающие обоснование некоторым идеям современной физики и философии.  Рекомендуется философам, логикам, физикам, методологам науки, студентам и аспирантам соответствующих специальностей.

251 грн.

В наличии

Невероятная одиссея человека: История.... Элис Робертс
В наличии
Подробнее

Оценка

Невероятная одиссея человека: История...

Элис Робертс

Оценка

Чтобы раскрыть неизвестные повороты захватывающей истории о том, как Homo sapiens расселились из Африки по всему миру, известный британский анатом, антрополог и популяризатор науки Элис Робертс объехала весь мир — от эфиопских пустынь до Малайского полуос

269 грн.

В наличии

Невероятная одиссея человека: История...

Чтобы раскрыть неизвестные повороты захватывающей истории о том, как Homo sapiens расселились из Африки по всему миру, известный британский анатом, антрополог и популяризатор науки Элис Робертс объехала весь мир — от эфиопских пустынь до Малайского полуос

269 грн.

В наличии

Хит Продаж
Лекции о «Дон Кихоте». Владимир Набоков
В наличии
Подробнее

Оценка

Лекции о «Дон Кихоте»

Владимир Набоков

Оценка

Цикл лекций о знаменитом романе Сервантеса «Дон Кихот», прочитанный крупнейшим русско-американским писателем ХХ века Владимиром Набоковым в Гарвардском университете в 1952 году и изданный посмертно отдельной книгой в 1983-м, дополняет его известные лекцио

58 грн.

В наличии

Лекции о «Дон Кихоте»

Цикл лекций о знаменитом романе Сервантеса «Дон Кихот», прочитанный крупнейшим русско-американским писателем ХХ века Владимиром Набоковым в Гарвардском университете в 1952 году и изданный посмертно отдельной книгой в 1983-м, дополняет его известные лекцио

58 грн.

В наличии

Лекции по зарубежной литературе. Владимир Набоков
В наличии
Подробнее

Оценка

Лекции по зарубежной литературе

Владимир Набоков

Оценка

В "Лекциях по зарубежной литературе", впервые опубликованных в 1980 году, крупнейший русско-американский писатель ХХ века Владимир Набоков предстал перед своими поклонниками, знавшими его главным образом как виртуозного художника слова, в иных, порой неож

220 грн.

В наличии

Лекции по зарубежной литературе

В "Лекциях по зарубежной литературе", впервые опубликованных в 1980 году, крупнейший русско-американский писатель ХХ века Владимир Набоков предстал перед своими поклонниками, знавшими его главным образом как виртуозного художника слова, в иных, порой неож

220 грн.

В наличии

М. Л. Гаспаров. О нем. Для него. Стат...
В наличии
Подробнее

Оценка

М. Л. Гаспаров. О нем. Для него. Стат...

Оценка

Заглавие сборника соответствует трем основным его частям: в первой публикуются сочинения самого М.Л. Гаспарова, в том числе его письма; во второй он становится главным героем - сначала в воспоминаниях и эссе, а затем - в статьях и размышлениях академического плана; в третьей - статьи о ключевых фигурах русской поэзии XX века, которая стала основным предметом внимания ученого в последние десятилетия его жизни. В книге впервые печатаются статьи М.Л. Гаспарова о стихотворениях Мандельштама из сборника "Камень", написанные для "Мандельштамовской энциклопедии", его письма к А.К. Жолковскому, а также представляющая исключительный интерес переписка с М.Ю. Лотманом, запечатлевшая десятилетия расцвета русской науки о стихе в 1970-1980-е годы, интеллектуальную проблематику последней трети XX века - в живом комментарии корреспондента. Мемуары и эссе содержат уникальные свидетельства жизни и творчестве ученого. Большинство работ написано специально для этого издания.

420 грн.

В наличии

М. Л. Гаспаров. О нем. Для него. Стат...

Оценка

Заглавие сборника соответствует трем основным его частям: в первой публикуются сочинения самого М.Л. Гаспарова, в том числе его письма; во второй он становится главным героем - сначала в воспоминаниях и эссе, а затем - в статьях и размышлениях академического плана; в третьей - статьи о ключевых фигурах русской поэзии XX века, которая стала основным предметом внимания ученого в последние десятилетия его жизни. В книге впервые печатаются статьи М.Л. Гаспарова о стихотворениях Мандельштама из сборника "Камень", написанные для "Мандельштамовской энциклопедии", его письма к А.К. Жолковскому, а также представляющая исключительный интерес переписка с М.Ю. Лотманом, запечатлевшая десятилетия расцвета русской науки о стихе в 1970-1980-е годы, интеллектуальную проблематику последней трети XX века - в живом комментарии корреспондента. Мемуары и эссе содержат уникальные свидетельства жизни и творчестве ученого. Большинство работ написано специально для этого издания.

420 грн.

В наличии

Судьба императора Николая II после от.... Сергей Мельгунов
В наличии
Подробнее

Оценка

Судьба императора Николая II после от...

Сергей Мельгунов

Оценка

Издательство "Вече" представляет читателям книгу Сергея Петровича Мельгунова "Судьба императора Николая II после отречения", посвященную сложнейшим коллизиям, которые привели в итоге к гибели царской семьи в Екатеринбурге в июле 1918 года. Мельгунов - самый крупный историк русского зарубежья, а может быть, и всей отечественной науки ХХ века по этим вопросам. До революции он являлся признанным авторитетом по истории русской церкви, прежде всего старообрядчества, сектантства. Под его редакцией вышли многотомные коллективные труды, составляющие гордость русской историографии: "Великая реформа 19 февраля 1861 г." (7 т.), "Отечественная война и русское общество" (6 т.), "Масонство в его прошлом и настоящем" (3 т.). В 1913 году совместно с В.И. Семевским Мельгунов организовал крупнейший русский исторический журнал "Голос минувшего" и редактировал его на протяжении 10 лет (вышло 65 томов). Настоящая книга наряду с книгами "Легенда о сепаратном мире. Канун революции", "Мартовские дни 1917 года" входила в трилогию Мельгунова "Революция и царь", насыщена живым дыханием времени хроники мятежных лет, переломивших судьбу России. Эту хронику отличают богатейшее использование исторических источников, объективная оценка происходившего, публицистическое биение авторской мысли.

260 грн.

В наличии

Судьба императора Николая II после от...

Издательство "Вече" представляет читателям книгу Сергея Петровича Мельгунова "Судьба императора Николая II после отречения", посвященную сложнейшим коллизиям, которые привели в итоге к гибели царской семьи в Екатеринбурге в июле 1918 года. Мельгунов - самый крупный историк русского зарубежья, а может быть, и всей отечественной науки ХХ века по этим вопросам. До революции он являлся признанным авторитетом по истории русской церкви, прежде всего старообрядчества, сектантства. Под его редакцией вышли многотомные коллективные труды, составляющие гордость русской историографии: "Великая реформа 19 февраля 1861 г." (7 т.), "Отечественная война и русское общество" (6 т.), "Масонство в его прошлом и настоящем" (3 т.). В 1913 году совместно с В.И. Семевским Мельгунов организовал крупнейший русский исторический журнал "Голос минувшего" и редактировал его на протяжении 10 лет (вышло 65 томов). Настоящая книга наряду с книгами "Легенда о сепаратном мире. Канун революции", "Мартовские дни 1917 года" входила в трилогию Мельгунова "Революция и царь", насыщена живым дыханием времени хроники мятежных лет, переломивших судьбу России. Эту хронику отличают богатейшее использование исторических источников, объективная оценка происходившего, публицистическое биение авторской мысли.

260 грн.

В наличии

Суспільно-політичні твори. Николай Михновский
В наличии
Подробнее

Оценка

Суспільно-політичні твори

Николай Михновский

Оценка

Пропонуємо увазі читачів суспільно-політичні твори Миколи Міхновського (1873–1924) – відомого українського політичного та громадського діяча, правника, публіциста, основоположника, ідеолога і лідера самостійницької течії українського руху кінця XIX – початку ХХ ст. Книжка містить славнозвісну брошуру «Самостійна Україна», авторські листи, відозви, програми, численні публікації з часописів «Самостійна Україна», «Запоріжжє», «Слобожанщина», «Сніп» та ін., а також ґрунтовні статті різних авторів про життєвий і творчий шлях батька українського самостійництва. Видання буде корисним не тільки професійним історикам та політологам, а й усім тим, хто цікавиться історією та політичною ідеологією України.

166 грн.

В наличии

Суспільно-політичні твори

Пропонуємо увазі читачів суспільно-політичні твори Миколи Міхновського (1873–1924) – відомого українського політичного та громадського діяча, правника, публіциста, основоположника, ідеолога і лідера самостійницької течії українського руху кінця XIX – початку ХХ ст. Книжка містить славнозвісну брошуру «Самостійна Україна», авторські листи, відозви, програми, численні публікації з часописів «Самостійна Україна», «Запоріжжє», «Слобожанщина», «Сніп» та ін., а також ґрунтовні статті різних авторів про життєвий і творчий шлях батька українського самостійництва. Видання буде корисним не тільки професійним історикам та політологам, а й усім тим, хто цікавиться історією та політичною ідеологією України.

166 грн.

В наличии

Удивительные истории о словах самых р.... Виталий Бабенко
В наличии
Подробнее

Оценка

Удивительные истории о словах самых р...

Виталий Бабенко

Оценка

Книга Виталия Бабенко - писателя, заведующего кафедрой журналистики Института журналистики и литературного творчества, но при этом еще и преподавателя этимологии - рассказывает о самых обыкновенных словах. Употребляя их, мы не задумываемся о том, что история каждого слова полна парадоксов. Именно такие истории и составили книгу - не словарь, не научное исследование, а сборник неслыханных историй о слыханных словах. Автор, как детектив, идет от разгадки к разгадке. Ну что, казалось бы, удивительного в словах "автобус", "время", "небо", "карьера" и других, о которых рассказывается в книге? А у них, как выясняется, весьма затейливое происхождение. Во многих случаях способ образования слова, изменения первоначального значения, странное соединение составных частей, удивительные связи с другими словами могут вызвать улыбку. Как раз на это: на радость читателя от встречи с "незнакомыми знакомцами" - повседневными словами, - и рассчитывает автор.

251 грн.

В наличии

Удивительные истории о словах самых р...

Книга Виталия Бабенко - писателя, заведующего кафедрой журналистики Института журналистики и литературного творчества, но при этом еще и преподавателя этимологии - рассказывает о самых обыкновенных словах. Употребляя их, мы не задумываемся о том, что история каждого слова полна парадоксов. Именно такие истории и составили книгу - не словарь, не научное исследование, а сборник неслыханных историй о слыханных словах. Автор, как детектив, идет от разгадки к разгадке. Ну что, казалось бы, удивительного в словах "автобус", "время", "небо", "карьера" и других, о которых рассказывается в книге? А у них, как выясняется, весьма затейливое происхождение. Во многих случаях способ образования слова, изменения первоначального значения, странное соединение составных частей, удивительные связи с другими словами могут вызвать улыбку. Как раз на это: на радость читателя от встречи с "незнакомыми знакомцами" - повседневными словами, - и рассчитывает автор.

251 грн.

В наличии

Сумма технологии. Станислав Лем
В наличии
Подробнее

Оценка

Сумма технологии

Станислав Лем

Оценка

"Сумма технологии" подвела итог классической эпохе исследования Будущего. В своей книге Станислав Лем провел уникальный и смелый технологический анализ цивилизаций. Он проанализировал возможности возникновения принципиально новых групп научных дисциплин и

273 грн.

В наличии

Сумма технологии

"Сумма технологии" подвела итог классической эпохе исследования Будущего. В своей книге Станислав Лем провел уникальный и смелый технологический анализ цивилизаций. Он проанализировал возможности возникновения принципиально новых групп научных дисциплин и

273 грн.

В наличии

Аристотель. Этика, политика, риторика.... Аристотель
В наличии
Подробнее

Оценка

Аристотель. Этика, политика, риторика...

Аристотель

Оценка

Значение Аристотеля для мировой философии трудно переоценить. Великий ученый открыл термин "этика", объединив этим словом совокупность правил поведения людей в обществе; писал о политике, государстве, ораторском искусстве... Все это обьединено в нашей

235 грн.

В наличии

Аристотель. Этика, политика, риторика...
Аристотель

Оценка

Значение Аристотеля для мировой философии трудно переоценить. Великий ученый открыл термин "этика", объединив этим словом совокупность правил поведения людей в обществе; писал о политике, государстве, ораторском искусстве... Все это обьединено в нашей

235 грн.

В наличии

147 свиданий. Как я искала себе пару .... Радмила Хакова
В наличии
Подробнее

Оценка

147 свиданий. Как я искала себе пару ...

Радмила Хакова

Оценка

Радмила Хакова решила сходить на 147 свиданий за год, чтобы найти своего человека. План был такой: три свидания в неделю, каждый месяц — новый город. Раз неделю Радмила писала тайное письмо о том, как проходит её практический эксперимент. Эта книга

322 грн.

В наличии

147 свиданий. Как я искала себе пару ...

Радмила Хакова решила сходить на 147 свиданий за год, чтобы найти своего человека. План был такой: три свидания в неделю, каждый месяц — новый город. Раз неделю Радмила писала тайное письмо о том, как проходит её практический эксперимент. Эта книга

322 грн.

В наличии

Показано 60 книг из 7481
Загрузить еще
Показать еще 15 товаров
Вверх