0
Закладки

Философия

Фильтр

Сортировать по:

Пошуки. Історія та смисл в релігії. Мирча Элиаде
В наличии
Подробнее

Оценка

Пошуки. Історія та смисл в релігії

Мирча Элиаде

Оценка

В книзі «Пошуки» Мірча Еліаде виокремлює культурну роль, яку дослідження історії релігій може відігравати в секуляризованому суспільстві. Він пише з надією на те, що, за його словами, новий гуманізм «народиться з протистояння сучасної західної людини невідомим або малознаним світам значень».

155 грн.

В наличии

Новинка
Як постає та розвивається науковий фа.... Людвик Флек
В наличии
Подробнее

Оценка

Як постає та розвивається науковий фа...

Людвик Флек

Оценка

Твір Флєка «Як постає та розвивається науковий факт» належить до канону праць з філософії науки й епістемології. Спираючись на факти з історії медицини, зокрема розвиток поняття сифілісу від Середньовіччя аж до початку ХХ століття, автор формулює свою центральну тезу: будь-яке знання зумовлено культурно та історично, і тому для інтерпретації наукових фактів необхідне знайомство з поглядами попередніх епох, себто з історією пізнавального процесу. Флєк підкреслює значення спільноти у процесі досліджень і у процесі пізнання: жодне знання, жоден науковий факт неможливо розуміти й вивчати поза «мисленнєвим колективом», який його витворив, і поза «мисленнєвим стилем», у межах якого це знання розвивалося.Книгу видано за підтримки:Goethe-Institut в Україні, Представництва Австрійської служби академічного обміну, м. Львів.«Манускрипт праці «Як постає та розвивається науковий факт» автор іще в 1933 році надіслав Морицові Шліку, засновникові філософського «Віденського кола» (інша назва – «Віденський гурток»), із проханням допомогти з публікацією. Шлік, одначе, не зміг посприяти, тож праця вийшла друком трохи згодом – у 1935 році – у швайцарському місті Базелі (видавництво Бено Швабе). Уже невдовзі книга здобула широкий розголос – 20 рецензій у фахових медичних і філософських часописах Европи. Проте політичні обставини складалися так, що ця праця не змогла здобутися на належну увагу: тривала епоха націонал-соціялізму, й унаслідок політики Райху німецькомовні наукові центри на кшталт Праги, Відня чи Берліна втрачали свою вагу, а видатні постаті, як-от філософи Рудольф Карнап і Карл Попер чи фізик Ганс Райхенбах, через своє єврейське походження були змушені еміґрувати. Така сама доля чекала і на Флєка. Згодом, у післявоєнному науковому співтоваристві, його знали радше як медика та бактеріолога, ніж як філософа. Тож рецепцію його епістемологічних ідей було перервано на добрі три десятиліття.Своєрідне друге дихання ідеї Людвіка Флєка здобули в 1960-х роках завдяки праці Томаса Семуела Куна (Thomas Samuel Kuhn) «Структура наукових революцій» («The Structure of Scientific Revоlution», Chicago, 1962). У передмові до книги Кун зазначив, що багато корисних думок та імпульсів він запозичив саме з праці львівського бактеріолога про мисленнєві стилі та колективи. А вже у 1980-х роках Флєк здобув таку популярність, що його почали долучати до найвидатніших теоретиків-епістемологів ХХ століття» (із передмови Стефанії Пташник).«Індивіда можна порівняти з окремим футболістом, мисленнєвий колектив – зі згуртованою командою, процес пізнання – з перебігом матчу» (Людвік Флєк).

138 грн.

В наличии

Философия эзотеризма: Эзотеризм как п.... Станислав Панин
В наличии
Подробнее

Оценка

Философия эзотеризма: Эзотеризм как п...

Станислав Панин

Оценка

Книга религиоведа С. Панина представляет собой философское исследование эзотеризма как одной из значимых сфер западной культуры, повлиявшей на историю науки, философии и религии. Термин «философия эзотеризма» не является общепринятым. Скорее он вызывает у читателя массу закономерных вопросов. Что такое философия эзотеризма? Какие перед ней стоят задачи? Какие известные философы задумывались о феномене эзотеризма? На эти вопросы автор пытается найти ответы в работе, главная цель которой – эксплицировать понятие философии эзотеризма и продемонстрировать, как возможно построение подобной философии.

351 грн.

В наличии

Рождение трагедии, или Эллинство и пе.... Фридрих Вильгельм Ницше
В наличии
Подробнее

Оценка

Рождение трагедии, или Эллинство и пе...

Фридрих Вильгельм Ницше

Оценка

В издании представлена первая работа Ф.Ницше, написанная в 1872 году. В ней закладываются основы его оригинальной философии. Ключевая идея этой работы заключается в двойственной - аполлонической и дионисийской - природе искусства.

244 грн.

В наличии

Логическая физика. Александр Зиновьев
В наличии
Подробнее

Оценка

Логическая физика

Александр Зиновьев

Оценка

В настоящей книге, написанной выдающимся отечественным философом и логиком А.А.Зиновьевым, под логической физикой понимается раздел логики, в котором исследуется терминология, относящаяся к пространству, времени, движению, причинности и т.д. В отличие от физики и философии, в которых формулируются совокупности утверждений о пространстве, времени и движении, сфера логической физики ограничивается исключительно логическими свойствами этой терминологии и содержащих ее утверждений. Автор рассматривает термины, обозначающие пространственный и временной порядок предметов, а также понятия индивида, структуры, эмпирической связи, движения, причинности, возможности, необходимости, вероятности, закона и т.д. При этом анализируются известные парадоксы движения и эмпирических связей, устанавливается различие логических следствий из определений терминов и физических допущений, предлагаются логические исчисления, дающие обоснование некоторым идеям современной физики и философии.  Рекомендуется философам, логикам, физикам, методологам науки, студентам и аспирантам соответствующих специальностей.

270 грн.

В наличии

Сумма технологии. Станислав Лем
В наличии
Подробнее

Оценка

Сумма технологии

Станислав Лем

Оценка

"Сумма технологии" подвела итог классической эпохе исследования Будущего. В своей книге Станислав Лем провел уникальный и смелый технологический анализ цивилизаций. Он проанализировал возможности возникновения принципиально новых групп научных дисциплин и

273 грн.

В наличии

Диалоги. Афоризмы. Платон
В наличии
Подробнее

Оценка

Диалоги. Афоризмы

Платон

Оценка

О серии Серия «Великие личности» представляет собой библиотеку главных произведений самых легендарных и выдающихся представителей разных эпох. Это правители, философы, художники – ключевые фигуры своего времени, мысли и идеи которых и по сей день интер

61 грн.

В наличии

Гегель. Введение в историю философии..... Георг Гегель
В наличии
Подробнее

Оценка

Гегель. Введение в историю философии....

Георг Гегель

Оценка

Великому немецкому философу Георгу Гегелю выпало жить в бурную эпоху. Научная и промышленная революция конца XVIII века и идеи гуманистов Просвещения, Великая французская революция под знаменами свободы, равенства и братства, а затем долгие наполеоновские

249 грн.

В наличии

Политика. Аристотель
В наличии
Подробнее

Оценка

Политика

Аристотель

Оценка

Серия «Великие личности» представляет собой библиотеку главных произведений самых легендарных и выдающихся представителей разных эпох. Это правители, философы, художники – ключевые фигуры своего времени, мысли и идеи которых и по сей день интересуют челов

61 грн.

В наличии

Чума фантазий. Славой Жижек
В наличии
Подробнее

Оценка

Чума фантазий

Славой Жижек

Оценка

На какую бы книгу Славоя Жижека ни пал бы выбор читателя, каким бы ни был сам читатель - почти с уверенностью можно сказать, что он не останется равнодушным. Именно неизгладимость выбора составляет суть того интеллектуального послевкусия, которое остается у взявшего однажды в руки книгу Жижека. Азарт, с которым Жижек предлагает рассмотреть в своей книге самые разные темы (будь то Шуман, киберпространство или последствия сталинизма), не объяснить простой манией вкладывать смысл в любой феномен культуры. Важно не столько понять предмет с какой бы то ни было точки зрения, сколько найти точку опоры, которая позволит оттолкнуться от этого предмета и сделать новый шаг. Не останавливаться на прочитанном, а делать из прочитанного дело - таков, по сути, лозунг этой книги, а, быть может, и самого акта чтения. А сколько таких движений будет у читателя - зависит исключительно от него самого, от его смелости читать.

151 грн.

В наличии

Постмодерн культуры и культура постмо.... Александр Викторович Марков
В наличии
Подробнее

Оценка

Постмодерн культуры и культура постмо...

Александр Викторович Марков

Оценка

Постмодернизм отождествляют с современностью и пытаются с ним расстаться, благословляют его и проклинают. Но без постмодерна как состояния культуры невозможно представить себе ни одно явление современности. Александр Викторович Марков предлагает рассматри

276 грн.

В наличии

Небеса на землі. Що каже наука про по.... Майкл Шермер
В наличии
Подробнее

Оценка

Небеса на землі. Що каже наука про по...

Майкл Шермер

Оценка

Усвідомлення нашої смертності й недосконалості породило безліч вірувань та постійно підштовхує до наукових досліджень щодо змолодження людини. У різних формах люди прагнуть духовного безсмертя на небесах, фізичного безсмертя на землі чи можливості вдоскон

190 грн.

В наличии

Данте, поэт желания. Комментарии к Бо...
В наличии
Подробнее

Оценка

Данте, поэт желания. Комментарии к Бо...

Оценка

"Божественная комедия" - не просто средневековый шедевр, а предложение для читателя пройти путь каждого дня и всей жизни на высоте собственного желания, когда "даже самая ничтожная деталь, слово или привязанность, зародившиеся сегодня вечером, симпатия, з

152 грн.

В наличии

Секулярна доба. Книга друга. Чарльз Тейлор
В наличии
Подробнее

Оценка

Секулярна доба. Книга друга

Чарльз Тейлор

Оценка

Книга канадського філософа Чарльза Тейлора, одного з лідерів сучасної світової філософської думки, є спробою осмислити явище секулярності в європейській модерній культурі. Другий том українського видання містить четверту та п’яту частини оригінальної прац

229 грн.

В наличии

Свобода. Авторитет. Служіння
В наличии
Подробнее

Оценка

Свобода. Авторитет. Служіння

Оценка

Поняття свободи, авторитету і служіння в наші дні часто спотворюються і знецінюються. Свободу протиставляють авторитетові, а служіння прирівнюють до підпорядкування та примусу. Саме тому потрібне всебічне дослідження, осмислення й належне практичне застос

124 грн.

В наличии

Національна ідентичність і громадянсь...
В наличии
Подробнее

Оценка

Національна ідентичність і громадянсь...

Оценка

Що таке національно-культурна ідентичність? Як вона співвідноситься з громадянським суспільством та формуванням політичної нації? В яких поняттях сучасна філософія здатна відповісти на найактуальніші питання нашої доби - найновітніші рухи національно-полі

124 грн.

В наличии